top of page

İLAHİ SİSTEM ŞİFA TERAPİSİ

DEEP SYSTEM® HEALING THERAPY

®

 Nur     Sevgi

               DSHT® İlahi Sistem Şifa Terapisi, Hülya Kavuzlu’nun 2015 yılında geliştirdiği bir şifalanma metodolojisidir. Hülya Kavuzlu’nun İlahi Sistem tarafından Nur & Sevgi inisiyasyonunun gerçekleşmesi ile Türkiye’den Dünya’ya kazandırılmış bir şifadır. İlahi Sistem Şifa Terapisi’nin uluslararası ismi Deep System Healing Therapy® ‘dir (DSHT®). Sembolde olduğu gibi İlahi Sistem'in Sonsuz Nuru Sağ el ile alınarak Sol el ile aktarılır. Bu Nur, Özü Nur olan İnsanın Kalbinde sonsuzlaşır. DSHT® , Bedensel & Ruhsal & Zihinsel şifalanmayı sağlayan bütünsel bir yöntemdir.

             Nur, Allah Sisteminden tüm insanlara sürekli olarak akmaktadır, Nur, nötrdür ve çok yüksek bir frekanstadır meleki yapıları içerir yani ışıktır. Nur şifa, sevgi, rahmet, rızıktır. İnsan, biliş, ruhsal evrimsel düzeyi, maneviyatı mertebesinde sürekli akmakta olan Nur’u almakta veya alamamaktadır. Kişi, Nura ulaşan katmanlarındaki birçok nedenle meydana gelmiş olan tıkanıklıklardan dolayı, yeterli düzeyde şifa, rızık, sevgi alamamaktadır. İlahi Sistem Şifa Terapisi seansı sırasında kişinin Nur katmanlarındaki tıkanıkları açılarak, kendi kendine doğal olarak alması gereken Nuru almaya başlaması sağlanması ile hangi konuda tıkanıklık yaşanıyorsa o konuda iyileşme gerçekleşmektedir. Bedensel hastalıkları iyileşir, parasal sorunlar giderilir, sevgi ile huzura ve dinamizme ulaşır. İlahi Sistem Şifa Terapisi kişinin kendindeki kilitlenmiş enerjilerin, tüm boyut katmanlarındaki Ben’lerinin ve tüm zaman ve mekanlardaki tıkanıklarıların, negative tesirlerin giderildiği, geçmiş zamanlarda yaşadıklarının iyileştirildiği, atalarının iyileştirildiği, beyinde bulunan olumsuz inanç kodlarının değiştirildiği beyne format atıldığı, kişinin hastalanmasına veya hayatının diğer alanlarında tıkanıklıklar yaşamasına neden olan tüm düşünce sisteminin tamamen değiştirildiği  bir şifa çalışmasıdır. Bu sayede tek seferde aynı seansta Bedensel, Ruhsal, Ziinsel iyileşme gerçekleştirilmektedir. DSHT® Seansında Sevgi Frekansı ile çalışılarak, Nur Yüklemesi gerçekleştirilmektedir. Bu sayede kişinin DNA boyutunda ve daha da mikro sistemi olan kuarklarında hasarların tamiri, yeniden yapılandırılması sağlanmaktadır. Kişinin Nur ile birleştiği, Allah ile Bir olduğu bir seanstır bu nedenle kişinin maneviyatı güçlenir sonrasında devam edeceği yaşamına bu bilinç düzeyinden devam etmekte ve şifalandığı konularda tekrar tıkanıklık yaşamayarak sağlıkla, bollukla, sevgiyle, cesaretle hayatına devam edebilmektedir.

 

         DSHT® kişinin kendi özüne döndürülmesini sağlayarak gerçek doğası olan Nur’a döndürülür bir nevi ruhsal, bedensel, zihinsel balance ayarı yapılır. Seans süresince kişi derin transtadır yani teta frekansındadır (astral alana çıkış), aurası ve enerji merkezleri olan çakraları temizlenir kişi astral alanındaki kendisi ile ilgili tüm hakikati görür; varlık etkisi, büyü, nazar, negativ kordonlar, beyne olumsuz kodların oluşmasına neden olan geçmişte yaşadığı hatıralar, bağımlılıklar varsa nedenleri, hayatında yaşadığı sorunların asıl gerçek nedenleri, melekleri, atalarının şifalandırılmasının gerekip gerekmediği, geçmiş zamanların şifalandırılmasının gerekip gerekmediği gibi pek çok şifalanmasını sağlayacak gerekli olan ne varsa görür ve bunlar şifalandırılır.

 

 

ŞİFA ALANLARI

 

İlahi Sistem Şifa Terapisi Hayatın tüm alanlarında ve konularına yönelik uygulanmaktadır. Bütünsel kollektif bir çalışmadır tek bir konu veya tek bir sorun grubunu içermez. Aynı seans içinde tüm alanlarda aynı anda çalışılır; tüm bedensel ve ruhsal hastalıklar, parasal tıkanıklıklar, sorunlar, ilişkilerde yaşanan sorunlar, başarı, kariyer, kendine güven, korku, stres sorunları, atalardan gelebilen genetik ve karmik etkiler, ruhsal & zihinsel & bedensel tüm fazlarda sebebi bilinmeyen sorunlar ve dahası tüm alanları kapsar. 

Yukarıdaki temel başlıklara girebilecek tüm konular DSHT® ile çözüme ulaştırılır ve DSHT®’nin çalışma alanlarına girmektedir.

Seans Periyodu      Tek seanstır * 

* danışanın yaşadığı durumun derecesine göre seans ilavesi yapılabilir bu durumda en fazla 3 seanstır

bottom of page