top of page

İLAHİ SİSTEM NUR ŞİFASI 

®

DSHT®
DEEP SYSTEM® HEALING THERAPY

 Nur& Sevgi

               DSHT® İlahi Sistem Nur Şifası, Hülya Kavuzlu’nun 2015 yılında geliştirdiği bir şifalanma metodolojisidir. Hülya Kavuzlu’nun İlahi Sistem tarafından Nur & Sevgi yetkisi ile Türkiye’den Dünya’ya kazandırılmış bir şifadır. İlahi Sistem Nur Şifası’nın uluslararası ismi Deep System Healing Therapy® ‘dir (DSHT®). Şiyafa, sembolde olduğu gibi Sağ el ile Haktan alınarak Sol el ile Halka aktarılması esası ile yaklaşılır.

İlahi Nur, Özü Nur olan insanın kalbinde sonsuzlaşır. DSHT® , Bedensel & Ruhsal & Zihinsel şifalanmayı sağlayan bütünsel bir metodolojidir.

             Nur, İlahi Sisteminden tüm insanlara doğal olarak sürekli akmaktadır, Nur, nötrdür ve çok yüksek bir frekanstadır meleki yapıları içerir. Nur; şifa, sevgi, rahmet, rızıktır. İnsan, biliş, ruhsal evrimsel düzeyi, maneviyatı mertebesinde sürekli akmakta olan Nur’u almakta veya alamamaktadır. Kişi, Nura ulaşan katmanlarındaki birçok nedenle meydana gelmiş olan tıkanıklıklardan dolayı, yeterli düzeyde şifa, rızık, sevgi alamamaktadır. İlahi Sistem Nur Şifası seansı sırasında kişinin Nur katmanlarındaki tıkanıkları açılarak, kendi kendine doğal olarak alması gereken Nuru alması sağlanması ile hangi konuda tıkanıklık yaşanıyorsa o konuda iyileşme gerçekleşmektedir. İnsan varlığı aslında öz olan Nur halini nefs kabuklarından dolayı hatırlayamaz ve nur olma halinden uzak olduğu kadar hayatında sorunlar yaşar. Bu nedenledir ki aslında yaşanan ''sorun'' olarak tanımlanan her şey insanın nefsinden kaynaklanır. İlahi Sistem, insanın nefsinden arınarak özüyle yeniden bağlantı kurmasını sağlamaktadır.

 

            Şifa ile bedensel hastalıklara neden olan kaynak tespit edilerek bertaraf edilir, parasal ve ilişkisel sorunlar da giderilerek kişinin huzura ve dinamizme ulaşması sağlanır. İlahi Sistem Şifa Terapisi kişinin kendindeki kilitlenmiş enerjilerin, tüm boyut katmanlarındaki Ben’lerinin ve tüm zaman ve mekanlardaki tıkanıklarıların, negativ tesirlerin giderildiği, tüm zamanlarda yaşadıklarının iyileştirildiği, atalarının iyileştirildiği, beyinde bulunan olumsuz inanç kodlarının değiştirildiği, kişinin hastalanmasına veya hayatının diğer alanlarında tıkanıklıklar yaşamasına neden olan tüm düşünce sisteminin tamamen değiştirildiği  bir şifa çalışmasıdır. Bu sayede tek seferde aynı seansta Bedensel, Ruhsal, Zihinsel iyileşme gerçekleştirilmektedir. DSHT® Seansında Sevgi Frekansı ile çalışılarak, Nur Yüklemesi gerçekleştirilmektedir. Bu sayede kişinin DNA boyutu ve alt sistemlerde hasarların tamiri, yeniden yapılandırılması sağlanmaktadır.  DSHT®, kişinin Nura dönüştüğü, sistemle bir olduğu seanstır bu nedenle kişinin maneviyatı güçlenir vr bu bilinç düzeyinde yaşamına devam eder.

 

         DSHT® kişinin kendi özüne döndürülmesini sağlayarak gerçek doğası olan Nur’a ulaştırılır, bir nevi ruhsal, bedensel, zihinsel balance ayarı yapılır. Seans süresince kişi derin transtadır yani teta frekansındadır (astral alana çıkış), aurası ve enerji merkezleri olan çakraları temizlenir kişi astral alanındaki kendisi ile ilgili tüm hakikati görür; negativ etkiler, beyne olumsuz kodların oluşmasına neden olan geçmişte yaşadığı hatıralar, bağımlılıklar varsa nedenleri, hayatında yaşadığı sorunların asıl  nedenleri, melekleri, atalarının şifalandırılmasının gerekip gerekmediği, geçmiş zamanların şifalandırılmasının gerekip gerekmediği gibi pek çok şifalanmasını sağlayacak gerekli olan ne varsa görür ve bunlar şifalandırılır.

 

 

ŞİFA ALANLARI

 

İlahi Sistem Şifa Terapisi Hayatın tüm alanlarında ve konularına yönelik uygulanmaktadır. Bütünsel kollektif bir çalışmadır tek bir konu veya tek bir sorun grubunu içermez. Aynı seans içinde tüm alanlarda aynı anda çalışılır; tüm bedensel ve ruhsal hastalıklar, parasal tıkanıklıklar, sorunlar, ilişkilerde yaşanan sorunlar, başarı, kariyer, kendine güven, korku, stres sorunları, atalardan gelebilen genetik ve karmik etkiler, ruhsal & zihinsel & bedensel tüm fazlarda sebebi bilinmeyen sorunlar ve dahası tüm alanları kapsar. 

Yukarıdaki temel başlıklara girebilecek tüm konular DSHT® ile çözüme ulaştırılır ve DSHT®’nin çalışma alanlarına girmektedir.

Seans Periyodu      Tek seanstır * 

* danışanın yaşadığı durumun derecesine göre seans ilavesi yapılabilir bu durumda en fazla 3 seanstır

bottom of page