top of page

dsht®
İLAHİ SİSTEM NUR ŞİFASI  
EĞİTİMİ

İlahi Sistem Şifa Terapisi (Deep System® Healing Therapy) eğitimi 9 ay süren bir eğitim programı sonunda katılımcının uzmanlık kazanmasını amaçlayan bir eğitimdir. 

DSHT® seansı psikoterapi ile başlar, danışanın sorununun asıl ana kaynağı bu aşamada tespit edilir konuşma seansı ile belirlenen sorunun kök nedenin giderilmesi Nur şifası ile devam eder. Bu aşamada danışanın ruh aşaması olan astral alanlarında temizlikler yapılırken bir yandan danışan transa girer ve sorunun çözümüne yönelik Zihin yani bilinçaltı temizliği, korku çökertme, trans gibi pek çok işlemler gerçekleştirilir. Seans bitiminde kişinin mevcut sorunu Bedensel & Ruhsal & Zihinsel fazda Nur ve Sevgi Frekansı ile dönüştürülmüş olur. DSHT® seansörü seansı gerçekleştirmek için seansın tüm aşamalarına hakim olmalıdır. DSHT® eğitimi ile  tüm bu alanlarda uzmanlık kazanılır.

 

DSHT® eğitimi tüm aşamaları detaylı olarak anlatan uygulamalı bir eğitim programından oluşur. Bu eğitim programı toplamda 45 saattir. Eğitim içeriğinde Konuşma (psikoterapi), Bilinçaltı, Trans, Nur Şifası konuları yer almaktadır.  Eğitim sonunda terapist, bu terapilerin tamamını uygulayıcılık düzeyinde öğrenmiş olur. Eğitim 15 günde bir 2 saat olacak şekilde gerçekleşerek toplamda 9 ay sürer. Tüm yazılı ve uygulamalı sınavlardan başarıyla geçen katılımcı DSHT® Nur Şifacısı olmayı hak kazanır.

 

DSHT® EĞİTİMİ     Eğitim sonunda DSHT® İlahi Sistem Şifası Nur Şifacısı ünvanı kazanılır.

DSHT® EĞİTİMİ

DSHT® EĞİTİMİNDE NELER ÖĞRENECEĞİZ

PSİKOTERAPİ
DSHT® profesyonel bir seansörlük gerektirir bunun için psikoterapi yapılarak danışanın sorununun asıl ana kaynağı tespit edilir, bu tespit tekniği psikoterapi ve koçluk modelleri şeklindedir. Katılımcı bu eğitim ile uygulamalı olarak iletişim becerileri, beden dili analizi, kişilik analizi, uyum yakalama, bağ kurma, psikoterapi yöntemi konularında uzmanlık kazanır. Seansa nasıl başlanır, bilinçaltı nasıl açılır, seans nasıl sonlandırılır konularına hakim olarak seansör olur.
BİLİNÇALTI 
DSHT® seansının amaçlarından biri olan Zihin alnındaki iyileştirme ve dönüşüm gerçekleşmesi için eğitim, bilinçaltındaki soruna neden olan korku ve kodların yanlış inançların tespitini bunların silinerek yerine yenisini koymayı kapsar. Katılımcı bu eğitim ile uygulamalı olarak bilinçlatının çalışma prensibi, kayıt mekanizması, ilahi sistem işleyişi, tekamül kaynakları ve nedenleri, bilinçaltındaki yanlış inançların belirlenmesi, bilinçaltı temizleme ve yerine yeni inanç yerleştirilmesinde uzmanlık kazanır. 
TRANS 
DSHT® seansında doğal olarak seans esnasında transa giren danışanın transa alınması, transa girmiş bir kişinin seansına yön verilmesi, transtaki kişinin görülerindeki sembolleri ve renkleri okumayı, bu veriler ışığında kişinin sorununun çözülmesini kapsar. Katılımcı bu eğitim ile uygulamalı olarak trans seansının yönetimini öğrenir ve sorunun giderilmesi için gerekli sembol okumalı ile gerekli telkin yüklemelerinde uzmanlaşır. Eğitim sonunda trans uzmanlığı kazanır.
NUR ŞİFACILIĞI 
DSHT® Nur Terapistliği Eğitimi, nur şifasının şifacılığını kapsar. Katılımcı bu eğitim ile uygulamalı olarak Nur seansını yöneten danışanın aura, çakrasındaki negatif enerjileri bertaraf edebilen, ilahi sistemde akıştan gelen yönlendirme ile aynı anda danışanın ruh & beden & zihin olan üç fazında çalışabilen, enerjisel ve zihinsel dönüşümleri gereçekleştiren bir şifacı ve seansör olur. Nur şifacılığı konusunda uzmanlık kazanır. Bu eğitimde Nur Şifacısı özel bir yetkinlendirme ritüeli ile yetkilenir. 
bottom of page